Jakie są zalety ubezpieczenia grupowego w pracy?

Osoby zatrudnione mogą spotkać się ze strony pracodawcy z propozycją ubezpieczenia grupowego. Taka oferta z reguły jest bardzo atrakcyjna i niedroga. Jest często wybierana ze względu na swoje zalety i szeroki zakres ochrony. Zanim podejmie się decyzję dotyczącą ubezpieczenia zdrowotnego i na życie, warto zapoznać się ze wszystkim wadami i zaletami konkretnej opcji.

Czym jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe, tak jak indywidualne, ma na celu ochronę życia i wsparcie w trudnych sytuacjach. Koszty leczenia i rehabilitacji mogą przekroczyć budżet niejednej osoby. Ubezpieczenie pozwala się przed tym uchronić. Bardzo wiele zależy od zakresu ochrony. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest wybierane przez pracodawcę. W niektórych przypadkach wybór pracownika ogranicza się do wariantu cenowego. Przeciętnie umowa ubezpieczenia, zawierana jest na rok.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Każdy typ ubezpieczenia różni się rodzajami pakietów, a w efekcie zakresem ochrony. Grupowe ubezpieczenie z reguły obejmuje:

  • zgon;
  • urodzenie dziecka;
  • poważne choroby;
  • nieszczęśliwe wypadki;
  • hospitalizację;
  • kontuzje, złamania;
  • trwały uszczerbek na zdrowiu;
  • wypadki przy pracy;
  • wypadki komunikacyjne;
  • interwencje chirurgiczne.

Główny wpływ na zakres ma kwota, która zostanie przeznaczona na ubezpieczenie. Cena ubezpieczeń grupowych jest niższa, niż indywidualnych.

Zalety ubezpieczenia grupowego w pracy

Ubezpieczenie grupowe jest popularne, dzięki swoim zaletom. Pierwszą z nich jest kwestia finansowa. Składki nie są wysokie. Drugim plusem jest przejrzysty zakres ochrony. Pracownik jest świadomy, jak bardzo rozbudowany rodzaj pakietu wybiera. Wybór grupowego ubezpieczenia w pracy jest wygodnym rozwiązaniem. Ponieważ składki odprowadza pracodawca, to on jest zobowiązany do pamiętania o terminach płatności.

Specjalista ubezpieczeniowo-finansowy Anna Szeszko
tel. +48 500 620 999 aszeszko@agentpzu.pl

Zapraszam.

Czytaj więcej